УИХ-ын гишүүн Н.Номтойбаяр санаачилгаар улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012-2019 онд хийгдсэн болон 2020 онд хийгдэх ажлууд

by Admin


УИХ-ЫН ГИШҮҮН Н.НОМТОЙБАЯРЫН САНААЧИЛГААР УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР

2012-2019 ОНД ХИЙГДСЭН БОЛОН 2020 ОНД ХИЙХ АЖЛУУД

Д/дАжлын нэрХаанаХэрэгжсэн  онТөсөв /сая.төг/Тайлбар
1Эрүүл мэндийн төвийн засварБаяндун201756.6Ашиглалтад орсон.
2ЕБС-д боловсон ариун цэврийн байгууламж байгуулах201890.0Ашиглалтад орсон.
3100 ортой дотуур байрын барилга20191,300.02019 онд суурийн ажил, цахилгааны ажилд 500.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. Ажил хийгдэж байна. 2020 онд ашиглалтад орно.
4Спорт заалын их засвар2019110.1Ашиглалтад орсон.
5Сургуулийн барилгын засварБаянтүмэн2016115.8Ашиглалтад орсон.
6Соёлын төвийн барилга20161,023.0Ашиглалтад орсон. 2012-2016 онд хэрэгжсэн.
7ЕБС-д боловсон ариун цэврийн байгууламж байгуулах201890.0Ашиглалтад орсон.
8Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай авто зам2019800.0Ашиглалтад орсон. 2018-2019 онд хэрэгжсэн.
9150 ортой Цэцэрлэгийн барилга20191,300.02019 онд суурийн ажил, цахилгааны ажилд 450.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. Ажил хийгдэж байна. 2020 онд ашиглалтад орно.
10Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 20 ортой2020500.0Нийт 1 тэрбум 537 сая төгрөг. 2021 онд үлдсэн санхүүжилт хийгдэж, ашиглалтад орно.
11150 ортой Цэцэрлэгийн барилгаБаян-Уул20161,600.0Ашиглалтад орсон. 2013-2016 онд хэрэгжсэн.
12Хархираагийн соёл түүхийн төвийн барилга2017243.9Ашиглалтад орсон. 2012-2017 онд хэрэгжсэн.
13Сум дундын эмнэлгийн халаалтын тогооны их засвар201776.7Ашиглалтад орсон.
14Сумын төвийн шинэчлэлт төсөл20185,000.0Ашиглалтад орсон. 2014-2018 онд хэрэгжсэн
15Сум дундын эмнэлэгт боловсон ариун цэврийн байгууламж байгуулах201890.0Ашиглалтад орсон.
16640 суудалтай Сургуулийн барилга20183,900.0Ашиглалтад орсон.
17250 суудалтай Соёлын төвийн барилга20191,255.02019 онд 455.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно.
18100 ортой Дотуур байрын барилгаДашбалбар2016974.9Ашиглалтад орсон. 2013-2016 онд хэрэгжсэн.
19Спорт заалын барилга2016738.1Ашиглалтад орсон. 2012-2016 онд хэрэгжсэн.
20Цэцэрлэгийн барилгын их засвар2016170.0Ашиглалтад орсон.
21Сургуулийн барилгын их засвар2019496.6Ашиглалтад орсон.
22Улз голын гүүрний зураг төсөв, гүүрний ажил 2020400.0Нийт төсөв 900.0 сая төгрөг. 2021 онд үлдсэн санхүүжилт хийгдэж, ашиглалтад орно.
23Төвлөрсөн эрчим хүчний 10 квт шугам сүлжээг 35 квт-аар солих ажлын зураг төсөв хийлгэх 100.0 
24Сургуулийн дотуур байрны засварЦагаан-Овоо201730.0Ашиглалтад орсон.
25Эрүүл  мэндийн төвд боловсон ариун цэврийн байгууламж байгуулах201890.0Ашиглалтад орсон.
26Галын голын төмөр бетон гүүр, 36.7 у/м2018767.8Ашиглалтад орсон.
27150 ортой Дотуур байрын барилга20191,500.02019 онд 500.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно.
28Соёлын төвийн барилгын их засвар2019530.02019 онд 200.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно.
29Эрүүл мэндийн төвийн моргийн барилга201998.0Ашиглалтад орсон.
30Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар2019142.7Ашиглалтад орсон.
31Цэцэрлэгийн дээврийн засварЧулуунхороот201772.0Ашиглалтад орсон.
32Мардай-Чулуунхороот сумын 35 кВ-ын 160 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц20174,397.4Ашиглалтад орсон. 2012-2017 онд хэрэгжсэн.
33Хүүхдийн цэцэрлэгийн боловсон ариун цэврийн байгууламж байгуулах201890.0Ашиглалтад орсон.
34Спорт заал шинээр барих20191,000.02019 онд 500.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно.
35Улз голын модон гүүрийг төмөр бетон болгон шинэчлэх зураг төсөв хийлгэх2019100.0Зураг төсөв хийгдсэн.
36Соёлын төвийн барилгын дээвэр, гадна засвар тохижилт 202080.0 
37Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар150.0 
38Улз голын модон гүүрийг цемент бетон гүүр болгон шинэчлэх500.0Нийт төсөв 2,5 тэрбум төгрөг.
39Спорт заалны барилгаХэрлэн сум2-р баг2016910.3Ашиглалтад орсон. 2012-2016 онд хэрэгжсэн.
40Хан-Уул цогцолбор сургуулийн засвар201880.0Ашиглалтад орсон.
41Хан-Уул цогцолбор сургуулийн дотуур байрын барилга 2020500.0Нийт төсөв 1 тэрбум 783 сая төгрөг.
42Зүүн бүсийн Ахмад настны асрамж үйлчилгээний төвийн барилгын шугам сүлжээХэрлэн сум3-р баг2019161.0Ашиглалтад орсон.
43Сургуулийн барилга, 640 суудалтай20194,000.02019 онд 1,000.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно. 
44Цэцэрлэгийн барилга /6 дугаар цэцэрлэг/20191,300.02019 онд 500.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно. 
45Музейн барилга20193,000.02019 онд 1,000.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. Шав тавьсан. 2020 онд ашиглалтад орно. 
46Политехникийн коллежийн хотхонХэрлэн сум4-р баг20162,000.0Ашиглалтад орсон. 2014-2016 онд хэрэгжсэн.
47Эмнэлгийн барилга2016705.0Ашиглалтад орсон. 2014-2016 онд хэрэгжсэн.
48Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга20194,000.0Барилгын ажил явагдаж байна.
49Цэцэрлэгийн барилга, 150 ортой20191,500.02019 онд 900.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно. 
5012-р Цэцэрлэгийн барилга, 150 ортойХэрлэн сум7-р баг2016935.3Ашиглалтад орсон. 2011-2016 онд хэрэгжсэн.
516-р сургуулийн Спорт заалын барилга2016938.3Ашиглалтад орсон. 2012-2016 онд хэрэгжсэн.
5212-р сургуулийн барилгын засвар201664.0Ашиглалтад орсон.
5350 ортой Төрөх эмнэлгийн барилга20162,774.0Ашиглалтад орсон. 2012-2016 онд хэрэгжсэн.
54БОЭТ-ийн барилгын их засвар /Дорнод, Чойбалсан/2016309.0Ашиглалтад орсон. 2015-2016 онд хэрэгжсэн.
55Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр20165,102.0Ашиглалтад орсон. 2013-2017 онд хэрэгжсэн.
568 дугаар сургуулийн халаалтын системийн засвар201730.5Ашиглалтад орсон.
57Аймгийн төв номын сангийн засварын ажил /Хэрлэн сум, Төв номын сан/20176.0Ашиглалтад орсон.
58Хөгжим худалдан авах20178.3Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн.
59Хөгжимт драмын театрын барилгын гадна фасадын засварын ажил201830.0Ашиглалтад орсон.
60БОЭТ-ийн төв корпусын засварын ажил2018150.0Ашиглалтад орсон.
61БОЭТ-ийн вакуум хагалгааны өрөөний тоног төхөөрөмж2018600.0Ашиглалтад орсон.
628-р сургуулийн барилгын их засвар2019450.0Ашиглалтад орсон.
63Эрүүл мэндийн төвийн барилга20191,500.02019 онд 900.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно. 
64БОЭТ-д Суурин рентген аппарат авах2019250.0Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн.
65Улз голын урсцыг нэмэгдүүлэх “Онон-Улз” төсөлДорнод20192,500.02019 онд 1,100.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. ТЭЗҮ дуусаж, ажил эхэлсэн.
66Дорнод их сургуулийн шинэ хотхоны зураг төсөв, техник эдийн засгийн үндэслэл2019400.0Хийгдсэн. Газар сонгосон.
67Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр20201,000.0Нийт төсөв 2.0 тэрбум төгрөг.
НИЙТ65,182.3 

УИХ-ЫН ГИШҮҮН Н.НОМТОЙБАЯР ХУВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ШИЙДВЭРЛЭСЭН АЖЛУУД

/2012-2019 он/

Д/дСумын нэрАжлын нэрХэрэгжсэн  он
1БаяндунСумын ахмад настнуудыг нийгмийн идэвхтэй байлгах, ирээдүйн хүүхэд залуучуудыг сурган хүмүүжүүлэхэд зориулж ахмадууддаа “Ач санах өргөө”-г барьж бэлэглэв. 2016-2018
2Сумын 42 хүртэлх хүүхдэд сургалтын төлбөр олгов.
3Сумын 90 жилийн ойд зориулсан “Миний Баяндун” ном хэвлүүлэхэд 5.0 сая төгрөг хандивлав.
43 оюутны сургалтын төлбөрт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
5Сумын харьяа иргэний үүсгэн байгуулсан хүүхдийн төвд 5.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
6Хүн амын эрүүл мэндийн төлөө үйлчилдэг сумын эмнэлгийн машины засварын зардалд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
7Түргэн, Наран баг тус бүрт зөөврийн хөгжим аппаратур бэлэглэв. 2019
8Яргай, Хайрхан баг тус бүрт мотор бэлэглэв.
9Наран багийн иргэн Ө.Болормаад өөрийн гэртэй болоход 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
10Яргай багийн байрны засвар тохижилтод 1.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв. 
11ЕБС-ийн сурагч Энхжаргалын Отгонцэцэгийг Япон улсад “Сурагч солилцоо” хөтөлбөрт хамрагдахад замын зардал болох  2.1 сая төгрөгийг шийдвэрлэв.
122 сурагчийн сургалтын төлбөрт тус бүр 1.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
13БаянтүмэнСумын ахмад настнуудыг нийгмийн идэвхтэй байлгах, ирээдүйн хүүхэд залуучуудыг сурган хүмүүжүүлэхэд зориулж ахмадууддаа “Ач санах өргөө”-г барьж бэлэглэв.2016-2018
14Сумын иргэдийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл, бичил бизнесийг дэмжих нөхцөлтэйгөөр 30.0 сая төгрөгийг шийдвэрлэж олгов.
15“Гэр дулаан бол Сэтгэл дулаан” хөтөлбөрийн хүрээнд 150 өрхөд тус бүр 2 тонн нүүрс үнэгүй олгов.
16Сумын 1 оюутан гадаадад суралцахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
17Сумын Спорт заалыг Соёлын төв болгох ажилд 10.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.2019
18Ахмадуудад эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмж худалдан авахад 4.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
19Хотонт, Өлзийт баг тус бүрт мотор бэлэглэв.
20Багийн бага сургууль барих ажилд барилгын материалыг шийдвэрлэв. 
21Баян-УулСумын ахмад настнуудыг нийгмийн идэвхтэй байлгах, ирээдүйн хүүхэд залуучуудыг сурган хүмүүжүүлэхэд зориулж ахмадууддаа “Ач санах өргөө”-г барьж бэлэглэв.2016-2018
22-Баян-Уул сумын 4 иргэний эмчилгээний зардалд 6.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
23Оюутнуудын сургалтын төлбөрт 20.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
24Хэлмэгдэгсдийн гэгээн дурсгалд зориулан босгож буй хөшөөнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
25Өвөр-Эрээн багийн харилцаа холбоог сайжруулахад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж шийдвэрлэв.
26Иргэдийн өрхийн амьжиргааг дэмжих “Хоршиж хөрөнгөжье” төслийг сумын “Ноён даамал” ХЗХ-той хамтран хэрэгжүүлж, нийт 300 иргэнийг хамруулж, 30.0 сая төгрөгийн санхүүжилт хийв. 
27Эмнэлгийн ажилтнуудыг цалингийн зээлийн хүүнээс чөлөөлөх ажилд 15.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.2019
28Харчулуут багт хөгжим аппаратур бэлэглэв.
29Эрээн багийн сүлд дууг дүрсжүүлэх ажилд 2.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
30ДашбалбарСумын ахмад настнуудыг нийгмийн идэвхтэй байлгах, ирээдүйн хүүхэд залуучуудыг сурган хүмүүжүүлэхэд зориулж ахмадууддаа “Ач санах өргөө”-г барьж бэлэглэв.2016-2018
31“Дашбалбар хөгжил сан”-гийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн эх үүсвэр олгов.
3210 сурагчид сургалтын төлбөр олгов.
33Сумын 1 сурагчийн их сургуульд суралцах 4 жилийн сургалтын төлбөрийг шийдвэрлэв.
34Харзат, Номинт багуудын байрны засвар тохижилтод тус бүр 1.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.2019
35Номинт багт зөөврийн хөгжим аппаратур бэлэглэв.
36Номинт багт 4.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий Хүүхдийн тоглоомын талбай бэлэглэж, суурилуулав. 
37Харзат багт мотор бэлэглэв.
38Сумын нутагт илэрсэн агуйг хашаажуулах, хамгаалахад 2.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
39Цагаан-Овоо“Цагаан-Овоо хөгжил” санд 15.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий байр, 2 ширхэг иж бүрэн компьютер бэлэглэв.2016-2018
40“Цагаан-Овоо хөгжил” санд иргэдийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл, бичил бизнесийг дэмжих нөхцөлтэйгөөр 15.0 сая төгрөгийн эх үүсвэрийг олгов.
41Хичээл, сурлагадаа амжилт гаргасан 20 хүүхдэд их, дээд сургуулийн эхний жилийн сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэв.
42Сумын 1 сурагчийн их сургуульд суралцах 4 жилийн сургалтын төлбөрийг шийдвэрлэв.
43Сумын ахмад настнуудыг нийгмийн идэвхтэй байлгах, ирээдүйн хүүхэд залуучуудыг сурган хүмүүжүүлэхэд зориулж ахмадууддаа 22.5 сая төгрөгийн үнэ бүхий “Ач санах өргөө”-г барьж бэлэглэв.2019
44Баянгол багийн 60 жилийн ойд 1.5 сая төгрөгийн  дэмжлэг үзүүлэв.
45Баянгол багт 4.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий Хүүхдийн тоглоомын талбай бэлэглэж, суурилуулав. 
46Залуу 6 малчныг тус бүр 50 богоор малжуулав.
47Дуучин Сүрэнхүүгийн уран бүтээлд 3,000,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
48Чулуунхороот“Чойбалсан хөгжил” санд байр бэлэглэв.2016-2018
49Маршал Х.Чойбалсангийн мэндэлсний 120 жилийн ойд зориулж маршалын хөшөөний засварын ажилд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
50Малжуулах төсөлд дэмжлэг үзүүлэв.
51Галуут багт 4.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий Хүүхдийн тоглоомын талбай бэлэглэж, суурилуулав.2019
52Галуут багт мотор, зөөврийн хөгжим аппаратур бэлэглэв. 
53Хэрлэн“Гэр дулаан бол Сэтгэл дулаан” хөтөлбөрийн хүрээнд ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өрх толгойлсон иргэдийн 3000 өрхөд тус бүр 2 тонн нүүрс үнэгүй олгов.2016-2018
54Япон Улсын эмч нарыг Чойбалсан хотод урьж, 200 гаруй хүүхдийг зүрхний үзлэгт үнэ төлбөргүй хамруулав.
55Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн “Хүүхэд хөгжил” төвд автобус бэлэглэв.
56Хэрлэн сумын 20 иргэний эмчилгээний зардалд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
57Хэрлэн сумын нэг гэр бүлд өвлийн байшинтай болоход санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
58Ахлах ангийн 3000 сурагчид ирээдүйд мэргэжлээ зөв сонгоход дэм болох “Шинэ алхам” ном бэлэглэв.
59Хэрлэн сумын 13 оюутанд гадаад, дотоодын их, дээд сургуульд суралцахад сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгов.
60Хүүхэд залуусын дунд “Титэм үг” илтгэлийн уралдааныг жил бүр явуулж, шагналт байр эзэлсэн 34 оролцогчийг их, дээд сургуулийн сургалтын тэтгэлэгт хамруулан, уралдааны шилдэг 8 сурагч, багшийг гадаадад аялуулав.
61Политехник коллежийн ангийг 110.0 сая төгрөгөөр иж бүрэн тохижуулав.
62Залуучуудын үүсгэн байгуулсан ТББ-уудын урлаг спорт, боловсрол гэх мэт нийгмийн хөгжил рүү чиглэсэн арга хэмжээнүүдэд тогтмол санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
63Цэргийн 30 алба хаагчдад санхүүгийн урамшуулал олгов.
64“Дорнодын хөгжил Дорнодын залуус биднээс хамаарна” сэдэвт хэлэлцүүлэг, сургалт, спорт арга хэмжээг зохион байгуулав.
65ХДТ-ын уран бүтээлчдийг цалингийн зээлийн хүүнээс чөлөөлөх ажилд дэмжлэг үзүүлэн 30.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгов.
66Цэцэрлэгийн багш нарыг цалингийн зээлийн хүүнээс чөлөөлөх ажилд дэмжлэг үзүүлэв.
67Аймгийн “Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо”-ны үйл ажиллагааг дэмжиж, эмэгтэйчүүдийн бизнесийн гараанд хөрөнгө оруулах зорилгоор 50.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгов.
68Хэрлэн сумын 24 иргэнийг орон нутгийнхаа сувилалд сувилуулахад 8.1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.2019
69Хилийн 0132 дугаар ангийн засвар тохижилтод 10.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв. 
70Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойд зориулан “Анд нөхдийн холбоо” ТББ-ын бүтээж буй баримтат кинонд 3.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
71Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойг сурвалжлахад “Дорнод медиа” группэд 630.000 төгрөгийн шатахууны дэмжлэг үзүүлэв.

You may also like

Leave a Comment